Die Sevensanghers

Home

MANNENKOOR "DIE SEVENSANGHERS"
Opgericht in 1961

Die Sevensanghers, 2016 Fotograaf Hans van der Beele

Het mannenkoor Die Sevensanghers, bij velen wel bekend, bestaat na 55 jaar uit ca. 50 actieve zangers. Het koor is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond en zingt in de B-afdeling, waar het in 1999 nog de eerste prijs behaalde op het Limburgs Koren Festival in Maastricht.
Het kan terugzien op vele grote concerten. Zo werkte het samen met het Tegels Symfonie Orkest, Koninklijke harmonie Unie, Fanfare Monte Corona en ook met het Venloos Symfonie Orkest.
Het koor bestaat uit leden van alle maatschappelijke groeperingen uit de gemeente Sevenum. Wekelijks wordt er gerepeteerd en een aantal keren per jaar worden optredens georganiseerd en wordt aan regio-concerten deelgenomen. Om de 4 jaar maakt het koor een buitenlandse concertreis: Berlijn, Budapest, Salo-Italie, Barry-Wales, Raskow-Polen en in 2011 in Brugge (B). Dit is allemaal mannenwerk, maar ook de partners worden regelmatig bij de activiteiten betrokken. Bij het jaarlijkse nieuwjaarstreffen, de fietstocht, de feestavond enz. Maar ook bij het om de vier jaar terugkerend weekend uitstapje gaan de partners mee. Bij huwelijk, jubilea e.d. van leden, maar ook bij de “laatste eer” geeft het koor, voor zover gewenst en mogelijk is, acte de presence.
Het mannenkoor heeft een breed repertoire. Van opera fragmenten, musicals en spirituals tot oud-Hollandse liederen en Byzantijnse gezangen. Een muziek commissie uit leden en bestuur overlegd regelmatig over het koorprogramma met de professionele dirigent Erik Munten.

Het koor is gewoon een gezellige en fijne vereniging waar ook een grote saamhorigheid en goede band onder de leden heerst. Het koor streeft naar verjonging van het ledenbestand en heeft al diverse jonge leden kunnen aantrekken. Ook voor mannen, die met pensioen gaan of vervroegd uittreden biedt ons koor fijne mogelijkheden voor ontspanning. Kom gerust eens vrijblijvend naar een repetitie of bel of mail onze secretaris die graag nadere informatie verstrekt.

Repetitie "die Sevensanghers"

Elke donderdagavond van 20:30 - 22:30 uur repeteren wij achter in onze verenigingszaal "de Sevewaeg" midden in Sevenum, schuin tegenover de kerk. Van 21:30 tot 21:45 uur is er een korte pause om de keel even te smeren.
Dirigent Vincent weet in de 2 uur durende repetitie op een aangename manier over te brengen hoe volgens hem de diverse muziekstukken gezongen horen te worden. Iedere repetitie verloopt dan ook in een tamelijk ontspannen sfeer, zonder tekort te doen aan het op de juiste manier instuderen van de muziekstukken.
Na afloop van de repetitie start voor veel leden het "derde repetitie" gedeelte. Ook dit laatste deel, voor in het Cafe van "de Sevewaeg", is voor veel leden bijna net zo belangrijk als de muziekale repetitie. Hier wordt samen nog wel een of twee uur nagepraat, een kaartje gelegd, of gewoon een lekker glas gedronken.

 

 AGV-verklaring